nwa logo6

lichtjes3

Contact

Wilt u meer informatie over de route VZS of heeft u vragen over mogelijke wetenschappelijke of maatschappelijke samenwerkingspartners, neem dan contact op met Janneke van Kersen en Anita Boele via de mailbox van de route: info@routevzs.nl

Stuurgroep

 • Prof. dr. ir. Paulien Bongers (TNO)
 • Prof. dr. Paul 't Hart (Universiteit Utrecht)
 • Drs. Joris Rijbroek (Vrije Universiteit Amsterdam)
 • Prof. dr. Ton Wilthagen (Tilburg University)

Adviesraad

 • Prof. dr. Bas van Bavel (Universiteit Utrecht)
 • Prof. dr. Frans Brom (Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid)
 • Prof. dr. Hans Boutellier (Verwey-Jonker Instituut / Vrije Universiteit Amsterdam)
 • Dr. Nathal Dessing (Universiteit Leiden)
 • Dr. Willem den Ouden (Hogeschool Zeeland)
 • Prof. dr. Odile Heinders (Tilburg University)
 • Prof. dr. Paul Hekkert (Technische Universiteit Delft)
 • Prof. dr. Jeroen Hinloopen (Centraal Planbureau)
 • Prof. dr. Pierre Hooimeijer (Universiteit Utrecht)
 • Prof. dr. Yolande Jansen (Universiteit van Amsterdam)
 • Prof. dr. Geert Janssen (Universiteit van Amsterdam)
 • Prof. dr. Leo Lucassen (Universiteit Leiden)
 • Drs. Marjolein Olde Monnikhof (Sociaal en Cultureel Planbureau)
 • Prof. dr. Peer Scheepers (Radboud Universiteit)
 • Prof. dr. Beate Volker (Universiteit van Utrecht)
 • Prof. dr. Jeroen van der Waal (Erasmus Universiteit Rotterdam)
 • Prof. dr. Raphael Wittek (Rijksuniversiteit Groningen)
 • Dr. Niels-Ingvar Boer (ministerie SZW)