nwa logo6

wertenschap

De Nationale Wetenschapsagenda

De Route op Weg naar Veerkrachtige Samenlevingen is één van de 25 routes van de Nationale Wetenschapsagenda.

Vanaf 2018 kunnen jaarlijks binnen het NWO-programma Nationale Wetenschapsagenda – Onderzoek op Routes door Consortia (NWA-ORC) aanvragen worden ingediend. In 2018 is in totaal 70 miljoen euro beschikbaar. In 2019 is dit 108 miljoen, terwijl vanaf 2020 130 miljoen euro beschikbaar is.  Zie voor meer informatie over dit programma: https://wetenschapsagenda.nl/onderzoeksprogramma/