net join

Lopende projecten

Startimpuls JOIN

Onze samenleving wordt met sterke veranderingen en schokken geconfronteerd. Hoe vangen we die zo goed mogelijk op? Voor jongeren, de generatie van de toekomst, is deze vraag cruciaal. Dit programma ontwikkelt en beproeft nieuwe instrumenten en arrangementen die de participatie van (kwetsbare) jongeren versterken en daarmee ook de samenleving inclusiever en veerkrachtiger maken.

Hoofdaanvrager: Prof. Dr. B.J.P. (Bas) van Bavel (UU)

Looptijd: 2017-2019

Zie voor meer informatie: www.startimpuls-join.nl